بمان

 

 

آمدنت را یادم نیست،

بی صدا آمدی بی آنکه من بدانم،

بی اجازه ماندی بی آنکه من بخواهم...،

اما اکنون با ذره ذره وجودم ماندنت را تمنا می کنم،

مهمان ناخوانده ی قلبم،

بمان که ماندنت را سخت دوست دارم...

 


/ 0 نظر / 2 بازدید