غم

خواب ناز بودم شبی....

دیدیم کسی در میزند....

در را گشودم روی او ...

دیدم غم است در می زند...

ای  بی وفا...

از غم نیاموزی چرا...

غم با همه بیگانگی.....

هر شب به من سر می زند/ 0 نظر / 2 بازدید