چه قانون عجیبی

 

قانون تو تنهایی من است

و تنهایی من قانون عشق


عشق ارمغان دلدادگیست

و این سرنوشت سادگیست.


چه قانون عجیبی!

چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید