یه روزی یه جائی دوباره میبینمت.........خدا حافظ
باید عاشق باشی تا بفهمی
نگاه سرد یعنی چه
دست سرد یعنی چه
حرف سرد یعنی چه
در مقابل دوستت دارم گفتنت ، سکوت سرد یعنی چه
باید عاشق باشی تا بفهمی گرمای حرف و نگاه و دستت
... وقتی به سرمای او برخورد میکند
چگونه
روزگارت
بخار میشود
قطره ای میشود و
هی
/ 1 نظر / 2 بازدید
lمعصومه افسری

ای کاش یه روزی یه جایی یه آهی منو یادت بیاره باز دوباره