کاش یادت نرود روی آن نقطه ی پر رنگ بزرگ ، بین بی باوری آدم ها
یک نفر می خواهد که تو خندان باشی ، نکند کنج هیاهوی زمان فکر کنی ، رفته ای از یادم .
/ 0 نظر / 2 بازدید