پسر نما

در یک مهمانی مردی از نفر بغل دستی اش پرسید

 

نفر جلوی شما دختر است یا پسر؟

 

بغل دستی اش گفت:دختر است ولی پسرانه پوشیده است

 

مرد گفت: عجب دختر بی شرمی است. من نمی دانم چطور

 

پدر ومادرش اجازه می دهند او لباس پسرانه بپوشد.واقعا

 

که انها هم خیلی وقیح هستند. زن باید لباس زنانه بپوشد

 

مگر نه؟

 

بغل دستی گفت:درست است ولی او دختر من است

 

مرد جواب داد:ببخشید اقا نمی دانستم شما پدر او هستید

 

و بغل دستی اش گفت: ولی من پدر او نیستم من مادرش هست

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید