منم حال تو رو دارم، تو این روزا که میدونی‌ منم مثل خودت تنهام
منم خستم از این دوری ، منم با این همه رفتن نمی‌دونم چرا اینجام
نمی‌دونم کجا رفتی‌ کجا رویاتو گم کردم که این شد حالو‌ روز من
کدوم فردا رو می‌دیدی که تقدیره من این غربت شد‌و تقدیره تو ماندن..........
/ 0 نظر / 7 بازدید