عزیز راه دورم سلام

فقط شنیدم که ..... اینجوری داغونم...

وای به لحظه دیدن....

میدونی چیه...

یه جورائی احساس بیتفاوتی شدید میکنم...

انگار دیگه هیچی مهم نیست...

یه دفعه خالی خالی شدم...

خالیه خالیه خالی.....

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد.......

عزیز راه دورم ..

شنیدم کاراتو با لجبازی پیش میبری....

هستی من اینبار لجبازیو بذار کنار...

این دیگه بازی نیست...

حتی عاشقی هم نیست...

این زندگیه.

یک عمره....

فدای چشمای همیشه غمگینت...

مواظب خودت باش....

از فردائی که به زودی میرسه

و تو مال یکی دیگه میشی

حتی نمیتونم برات بنویسم چه برسه به اینکه ....

دوستت دارم ..

همیشه  همیشه همیشه.....

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید