عشق یعنی

 

کاش کوچک می‌شدم

چوت عروسک می‌شدم

توی دست آفتاب

بادبادک می‌شدم

می‌پریدم روی ابر

غرق پولک می‌شدم

شب برای کفش ماه

کفش‌دوزک می‌شدم

بارها در آسمان

چرخ ریسک می‌شدم

می‌رسیدم تا خدا

کاش کودک می‌شدم

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید