شبهای درد_دلهای سرد

 

امشب ز رسم عاشقی یادی ز یاران میکنم

در غربتی تاریک و سرد،از غم حکایت میکنم

امشب وجودم خسته است،از سردی دلهای سرد

آیا تو هم در یاد من هستی در این شبهای درد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید