غرور

 

 بهتره غرورتو برای کسی که دوستش داری از دست

 بدی نه کسی رو که دوستش داری به خاطره غرورت

  از دست بدی

/ 1 نظر / 2 بازدید
سولماز

من هر دو رو از دست دادم.هر كدوم رو به خاطر يكي ديگه......