به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر ، که راهت بلند است و طاقتت کوتاه
نمک را بگذار برای من ؛
می خواهم این زخم همیشه تازه بماند ...
/ 0 نظر / 2 بازدید