یکی از مشکلات نجیب زاده بودن اینه که وقت و بی وقت مجبور می شی مث آدم رفتار کنی..... اسپارتاکوس
/ 0 نظر / 2 بازدید