چشمان تو

همیشه وقتی حواست نیست گرفتارت می کند .

وقتی جدی اش نمی گیری .

وقتی حتی فکرش را هم نمی کنی

هرگز نمی دانستم که ممکن است روزمرگی راکد و جدی ام ،

روزی روزگاری ،

در سیاهی دو ماهی کوچک و شیطان  خلاصه شود .

حتی فکرش را هم نمی کردم.

/ 0 نظر / 2 بازدید