پاسُخِ

 
 
آهای آدمـا، پاسُخِ "دوســت دارَم" مرســی نیــست...!
/ 2 نظر / 14 بازدید
h

are rast migi

marjan

این جمله را هرگز فراموش نکن.......... “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است”