همدرد

 

 

خیابانهای تنهایی دلی ولگرد میخواهد


و آوازم بدون تو سکوتی سرد میخواهد


برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت


ولی حتی نپرسیدی دلت همدرد میخواهد؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید