زخم

 

بعضی زخمهاروباید درمان کنی

تابتونی به راهت ادامه بدی...

بعضی زخمها باید باقی بمونه

تاهیچ وقت راهت رو گم نکنی.

/ 0 نظر / 2 بازدید