مهم نیست آدما کی و چرا وارد زندگیت میشن و
کی و به چه علت ازت فاصله می گیرن.
این مهمه که باور داشته باشی
هر فردی که وارد زندگیت میشه
مسئول رسوندن یه پیغام بهته.
... سعی کن از این پستچی بهترین نامه رو بگیری.
شاید اگه اون نمیومد تو همیشه منتظر یک تجربه،
یا یه خبرمی موندی
/ 0 نظر / 2 بازدید