من , تعطیلم

 

 

گِل گرفته ام تا اطلاع ثانوی...


درِ قلبم را...


لطفا نگوید کسی:


«دوستم داشته باش»!


این یک قلم جنس را نداریم،


تمام شد ...


من , تعطیلم

 


/ 1 نظر / 2 بازدید
رها

تو تعطیلی؟ومن برای خاطرش تمام سرمایه را فنا کردم و کارم حتی به باز کردن هم نکشید! شاید روزی با هم مغازه زدیم!!! اگر او با سرمایه ی من با کسی دور نشد!!!!!