و باز هم میتپد

 

اینجا زمین است ،

ساعت به وقت انسانیت خواب است ،

دل عجب موجود سخت جانی است !

هزار بار تنگ میشود ،

میشکند ،

میسوزد ،

میمیرد !

و باز هم میتپد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید