دیگه از تو نمی نویسم...

نه از سفید و نه از سیاه ؛

دیگر از هیچ یک نمی نویسم !

دیگر نه از تو می نویسم و نه از رفتنت ...

هیچ کدام را نمی خواهم ؛

همین چند سال خاطره برای گریه هایم کافیست !
/ 0 نظر / 2 بازدید