تنها محض خاطر تو، به تو می گویم
خواهانِ خاکستر این سمندری اگر
در باد های رو به شمال و بر بام گریه تماشایم کن!
من با هزار چشم تشنه از بی تابیِ تماشا،
بدهکارِ شبِ آسمانی پُر ستاره ام.
...
خدای را به قول شاملو... خدای را
ای نیامده از رازِ رفتنم!
بی تو در باد گریستنِ من مرهمی ست
که هیچ نشانیش بی زخم آشنا
در خوابِ هجرتِ حافظ ندیده اید!
/ 0 نظر / 2 بازدید