روزگارا,

که چنین سخت به من می نگری,

باخبر باش که پِژمردن من آسان نیست,

گرچه دلگیرم از دیروزم,

گرچه فردای غم انگیز مرا می خواند,

لیک باور دارم...

دل خوشی ها کم نیست!

زندگی باید کرد....!

/ 0 نظر / 2 بازدید