نامرد

 

سـلامتی کسی که بــراش اشکــــــ ریـختـم و رفــــت


واسـه رفیقاش تعـریفــــ کــــرد و خـنـدیــــــد . . .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید