خلوتی با آسمون

 

چته آسمون دوباره ، کم آوردی باز ستاره ؟

اشک نریز اخماتو واکن ، به خدا فایده نداره

می گن اشک اگه بریزی ، سبکت می کنه اما

اونی که گذاشته رفته ، کی ما رو به یاد میاره

انقدر بارون می ریزی ، به تو شک می کنه مهتاب

که دیشب بوده تابستون ، ولیکن امشب بهاره

دلتو بزن به دریا ، تا باشی تنهای تنها

یا شاید خدا بخواد و ، بکنه بهت اشاره

اگه اون یه کم دوست داشت ، بی خدافظی نمی رفت

دعا کن خدا تلافی ، سر قلبش در نیاره

اگه بی وفا نبود که ، واسه تو عزیز نمی شد

اونی که بشکنه اما ، بمونه اون موقع یاره

آسمون دیگه تموم کن ، گریه رو فقط دعا کن
که خدای آسمونا ، هیچ روزی تنهاش نذاره

/ 1 نظر / 15 بازدید