دکتر شریعتی

 
دنیا را بد ساخته اند ...

کسی را که دوست داری

 


تو را دوست نمی دارد

کسی که تورا دوست دارد

 


... تو دوستش نمی داری

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد

 


به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند

...
و این رنج است …

/ 0 نظر / 2 بازدید