خندیدن

 

 

 

شاید اتفاق عجیبی نباشد...!!!


اما من....


دیگر خندیدن بلد نیستم....


/ 1 نظر / 2 بازدید
فهیمه

تو دلت گرفته , منم دلم گرفته [ناراحت] من میدونم که دلیلش تنهاییمه و سردر گمی , تو رو نمی دونم چرا ولی امیدوارم زودتر حالت خوبه خوبه خوب بشه [ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل] ...... برایم فانوس بیاور