سهیل محمودی

من به یک احساس خالی دلخوشم
من به گل های خیالی دلخوشم
در کنار سفره اسطوره ها
من به یک ظرف سفالی دلخوشم
مثل اندوه کویر و بغض خاک
با خیال آبسالی دلخوشم
سر نهم بر بالش اندوه خویش
با همین افسرده حالی دل خوشم
در هجوم رنگ در فصل صدا
با بهار نقش قالی دلخوشم
آسمانم: حجم سرد یک قفس
با غم آسوده بالی دلخوشم
گرچه اهل این خیابان نیستم
با هوای این حوالی دلخوشم

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
مریم

سلام مامانی........ من آپم بدو بیا............

فهیمه

آره عزیزم یه بویی میاد[لبخند] شما که به من سر نمی زنی.... نمی دونم قهری... یا .... ایشااله که همیشه خوش باشید