دوست دارم

 

ده شاخه گل واست میفرستم...


نه تا طبیعی، یکیش مصنوعی...


روش یه کارته که نوشته:


" تا پژمرده شدن آخرین گل

دوستت دارم "

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید