فروغ فرخ زاد

کاش میمردم و دوباره زنده میشدم و میدیدم که دنیا شکل دیگریست. دنیا این همه ظالم نیست و مردم این خسّتِ همیشه گی خود را فراموش کرده اند. و هیچکس دور خانه اش دیوار نکشیده است -
/ 1 نظر / 2 بازدید
رها

لینکت کردم بااینکه دیگه بهم سر نمی زنی![گل]