سلمان هراتی

 

دلم گرفته از این روزها ، دلم تنگ است

میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است

مرا گشایش چندین دریچه کافی نیست

هزار عرصه برای پریدنم تنگ است

اسیر خاکم و پرواز سرنوشتم بود

فرو پریدن و در خاک بودنم ننگ است

چگونه سرکند اینجا ترانه خود را

دلی که با تپش عشق او هماهنگ است

هزار چشمه فریاد در دلم جوشید

چگونه راه بجوید که رو به رو سنگ است

مرا به زاویه باغ عشق مهمان کن

در این هزار فقط عشق ، پاک و بی رنگ است


/ 1 نظر / 2 بازدید
خانه ما

سلام...وای چه فونت بزرگی....راستی شما بچه دريا کناريد؟.....من را ياد يييکی از اهنگ های حميرا انداختيد...