فقط می شود

 

نازنین ..!

نگاه که می کنی ...

فقط می شود ، عاشقت شد ...

فقط می شود ، کمی از شرم ِ چشمانت امانت گرفت و ...

آرام گفت : دوستـت دارم ...

وقتی که نگاهت نیست ...

فقط می شود ، تکرار کرد دوستـت دارم ...

فقط می شود ، عاشقت ماند ..!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
vahid

سلام/ممنون که سر زدين/آخجون اولی منم/عشق همچون هوا در جريان است تو نفسهايت را قدری جانانه بکش