دل بریدن و رفتن.....

 

وقتی دلت خسته شــد ،

دیگه خنده معنایی ندارد

فـقـط می خندی تا دیگران غم تو چشمات رو نبینن...


وقتی دلت خسته شــد ،

دیگه حتی اشکهای شبانه هـم آرومت نمی کنند

فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کردی....


وقتی دلت خسته شــد ...

دیگه هیچ چیز آرامت نمی کند...

به جز ...

دل بریدن و رفتن.....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید