هوای خیلی سرد

 

راه می روم روی برف هایی

که از دیشب باریده است ...

اشک هایم صورتم را داغ می کند ...


خوبی برف این است که

هر کس چهره ی سرخ مرا ببیند ،

می گوید :


هوا بیرون خیلی سرد بود ؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید