باران که میبارد
دلم برایت تنگ تر میشود
راه می افتم
بدون چتر
من بغض میکنم
آسمان گریه...
/ 0 نظر / 2 بازدید