درست از روزی که بهش گفتم دوسش دارم تنهام

یکی گفته بود و درست گفته بود:

اقرار به عشق مرگ عشقه
/ 0 نظر / 2 بازدید