به من گفتی که دل دریا کن ای دوست

همه دریا از آن ما کن ای دوست

دلم دریا شد و دادم به دستت

مکش دریا به خون، پروا کن ای دوست
/ 0 نظر / 2 بازدید