تازگیا یه مدته عشق شده اینجا کیمیا

 

 

کاشکی یکی یه روز بیاد ، دنیا رو آفتابی کنه

قلب تموم مردم و ، یه جوری مهتابی کنه

پاک کنه از رو دلا ، هر بدی و کینه رو

به جاش صفا و مهر و ، به قلبا مهمونی کنه

کاشکی یکی یه روز بیاد ، صحراها بی نشون شن

آبای راکد ، مردابا ، روی زمین روون شن

تموم بشه رو زمین ، جنگ میون مردم

الهی اون روز برسه ، مردم بدخواه ، حسودا زبون شن

کاشکی یکی یه روز بیاد ، کار بده دست آدما

قلبای عاشق ، مهربون ، هدیه بده به آدما

تازگیا یه مدته عشق شده اینجا کیمیا

عشقا شدن تقلبی ، دوست دارم مرده دیگه بین تموم آدما

کاشکی یکی یه روز بیاد ، طلسم ابر و بشکنه

خط بکشه رو تاریکی ، با سپیدی سیاهیا رو بشکنه 

دیگه نمونه اسمی از بدی و تباهی
با گرزی از جنس نور ، قلبای تاریک و بد بشکنه

/ 0 نظر / 13 بازدید