مارتیک

 

نا امیدی در به در از قلب من گیرد نشان


گر خیال آمدن داری عزیزم زودتر


عمر می ترسم که بر چیند بساط زندگی


همت عاشق شدن داری عزیزم زودتر


با بهار آرزو با خود سعادت را بیار

 

چون زمستان می رود بذر محبت را بکار


گر خیال کاشتن داری عزیزم زودتر

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید