نمی دانند

 


حالم را پرسیدند


گفتم رو به راهم !


نمی دانند رو به راهی هستم

که تو رفته ای

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
danial

khosh umadi dokhtar khale, webloget bahal bid :) kare web dashti dar khedmatim ;)