حالم را پرسیدند

گفتم رو به راهم !

نمی دانند رو به راهی هستم

که تو رفته ای.................
/ 0 نظر / 9 بازدید