تو من هستی

  تو بارانی من باران پرستم
تودریایی من امواج تو هستم

اگر روزی بپرسی باز گویم:

تو من هستی و من نقش تو هستم

 

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
پنجره باز

من بارانم خود باران ببین میبارم هر شب من باران بارانی ترین روزهای شهری شمالی ام