و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد...
/ 1 نظر / 2 بازدید
عاشق یک لحظه نگاهت

چقدر خوبه که اینجا رو دارم چقدر خوبه که میذاری ازت بگم چقدر خوبه که تو تک تک لحظه هام هستی حتی اگه حواسم نباشه چقدر ما آدما خوش بختیم چقدر خوش بختیم که خدایی داریم که یه لحظه هم فراموشمون نمیکنه از ته دلم حس میکنم خوش بختم شاید خوش بخت ترین آدم روی زمین چقدر خوبه که هستی چقدر خوبه که داریمت چقدر خوبه که دلمون فقط فقط برای توه چقدر خوبه که مواظبمونی چقدر خوبه که قلبمون تو دستای توه چقدر خوبه که خدامونی