حرفهای ما هنوز ناتمام ،تا نگاه می کنی وقت رفتن است،بازهم همان حکایت همیشگی... !
پیش از آنکه با خبر شوی لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود ؛آی ای دریغ و حسرت همیشگی،
ناگهان چقدر زود دیر می شود!
/ 0 نظر / 3 بازدید