حالم گرفته از این شهر
که آدم هایش همچون هوایش
ناپایدارند ....
گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود
گاه آن چنان آلوده که نفست می گیرد !!!
/ 0 نظر / 2 بازدید