تا کجای دنیا خواهی رفت وقتی اولین گام خود را با شکستن قلبم برداشتی؟؟؟
این پاهای زخمی که حاصل شکستن قلبم است تورا تا کجا میتواند ببرد؟؟؟؟؟؟؟
/ 0 نظر / 2 بازدید