من
نبودنت را تاب می آورم
رفتنت را
تحمل می کنم...
فراموش شدنم را باور می کنم...
... اما...
فراموش کردنت...دیگر...کار من
نیست......!!
/ 0 نظر / 2 بازدید