رویا

 
در صورتی که بازیگر رویای خود نباشید ،
 
 خطر تبدیل شدن
 
 به عروسک خیمه شب بازی رویای دیگران
 
شما را تهدید می کند
/ 0 نظر / 2 بازدید