به خلوت شب پناه آورده ام
مرا ببین
که من نام تورا بر بام خود نوشته ام
...
و زیر سایه نام تو رشد کرده و قد کشیده ام
و به حرمت نامت به زانو نشسته ام ...
/ 0 نظر / 2 بازدید