مهستی

 

گفتم دل ای دل ای دل

حالا چه وقته خوابه

عشق اومده سراغت

منتظر جوابه

دل گفت بذار بخوابم

این یکی هم سرابه

عشقی که من شناختم

فقط توی کتابه

می خوام که بگذرم از

امواج باور عشق

اما میبینم از دور

پلها همه خرابه

دوست داشتن زیادی

خودش یه جور عذابه

آری به دریای عشق

تا می رسی سرابه

گفتم که ای دل ای دل

جوونیمون چی میشه

میون قوم عاشق

نشونیمون چی میشه

تو مهر باطل عشق

نزن رو سزنوشتت

عشقه که هر جا که هست

اون جا میشه بهشتت

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید